Bestyrelsesarbejde

For ejerledere, som har etableret en bestyrelse er det vigtigt, at bestyrelsen har en sammensætning som sikre en bred vifte af kompetencer og en diversitet både i køn og alder, da det medfører, at udfordringer bliver belyst fra mange sider, så der bliver udstukket den rigtige retning.

En af mine forcer er at sikre struktur i en bestyrelse, sikre at alle bliver hørt og at følge op på beslutninger, således at vi sikre fremdrift for virksomheden.

Som bestyrelsesformand har jeg i flere tilfælde kombineret posten som den der forbereder og styrer bestyrelsesmøderne med en løbende sparring med direktøren/ejerlederen mellem bestyrelsesmøderne.

Facebooklinkedinmail